image banner
Hội nghị triển khai một số nội dung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045

Sáng 15/11, Sở LĐ,TB&XH tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Tiến sỹ Nguyễn Đức Hỗ - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục bồi dưỡng – Viện khoa học giáo dục nghề nghiệp – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Đoàn Hồng Vũ – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng sức cạnh tranh của cấp tỉnh, cấp quốc gia nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm mục tiêu phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

Trong bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, kinh tế số, công nghệ thông tin đang và sẽ tạo ra sự thay đổi có tính đột phá trong mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục nghề nghiệp. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, quản lý, quản trị nhà nước; tạo cơ hội cho giáo dục nghề nghiệp phát triển, nhằm đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn hiện đại của các quốc gia phát triển.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 479/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-BLĐTB&XH ngày 5/7/2022 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/8/2022 về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 22/8/2022 chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025; Kế hoạch số 605/KH-UBND ngày 31/8/2022 về thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Đoàn Hồng Vũ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐTB&XH nhấn mạnh, các Quyết định, Kế hoạch về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045 là những nội dung có tính chiến lược, rất căn cơ, có ý nghĩa quan trọng, kịp thời, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới.

Việc tổ chức hội nghị là nhằm để nâng cao nhận thức, kiến thức, năng lực quản lý, triển khai tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự thay đổi của thị trường lao động trong tình hình mới cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, phòng LĐTB&XH cấp huyện, Thủ trưởng, các phòng khoa liên quan của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để sớm triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn có hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Giám đốc Sở LĐTB&XH đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, tiếp thu; nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận trao đổi. Qua hội nghị này, các đồng chí tiếp tục nghiên cứu tài liệu, vận dụng kiến thức xây dựng kế hoạch, rà soát nội dung để triển khai thực tế, vận dụng vào thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Anh-tin-bai

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng – Viện khoa học giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Đức Hỗ truyền tải các nội dung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Tại hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Đức Hỗ - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng – Viện khoa học giáo dục nghề nghiệp - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phổ biến Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, để đạt được những mục tiêu chiến lược, cần thực hiện đồng bộ tám nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, trong đó, 02 giải pháp đột phá được xác định tại chiến lược là: Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo; Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp. Cùng với việc triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ LĐ,TB&XH đang tích cực triển khai các dự án, tiểu dự án trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là một nguồn lực lớn và quan trọng để triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm, chính sách đang triển khai tại địa phương trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, phân luồng, tổ chức đào tạo trực tuyến, chuyển đổi số, việc tổ chức thực hiện các Tiểu dự án về giáo dục nghề nghiệp trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Kim Oanh