image banner
Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến được nâng cao

Theo báo cáo của Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, trong tháng 02/2023, các Sở, ngành, UBND các huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tính từ ngày 15/01/2023 đến ngày 15/02/2023, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến toàn tỉnh đạt mức trung bình hơn 44%.

Cụ thể, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong tháng, toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 10.929 hồ sơ đăng ký thường trú; 563 hồ sơ đăng ký tạm trú; 3.906 lượt thông báo lưu trú; 456 hồ sơ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thường bộ qua thiết bị ghi hình; 9.435 hồ sơ cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; 839 hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; 828 hồ sơ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp...

Bên cạnh đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cũng được thực hiện nhiều, như: TTHC đăng ký khai sinh có 4.327 hồ sơ; 1.596 hồ sơ đăng ký kết hôn; 1.017 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp; 996 hồ sơ đăng ký khai tử; 37 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Đối với nhóm phát triển kinh tế - xã hội, tính đến ngày 15/02/2023, đã hoàn thành 29/42 nhiệm vụ cụ thể, 07/72 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 04/42 nhiệm vụ đang thực hiện và 02/42 nhiệm vụ chưa thực hiện (số hóa hồ sơ hộ tịch, số hóa dữ liệu đất đai) do nguyên nhân khách quan. Về số hóa hồ sơ hộ tịch: Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp và Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an để chuyển và đối sánh dữ liệu. Tuy nhiên, đến nay Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp chưa chuyển dữ liệu dẫn đến Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội - Bộ Công an chưa thực hiện được việc đối sánh dữ liệu. Do chưa thực hiện việc đối sánh dữ liệu, dẫn đến chưa thể làm sạch đối với dữ liệu hộ tịch không đồng nhất với dữ liệu dân cư trên địa bàn.

Về số hóa dữ liệu đất đai: Hiện Cục C06, Bộ Công an đang xây dựng phần mềm để nhập dữ liệu chủ sử dụng đất vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ này theo tiến độ của các Bộ, ngành Trung ương.

Tính đến ngày 15/02/2023, toàn tỉnh đã thu nhận 1.443.007 tài khoản định danh điện tử; cấp 2.624.655 thẻ căn cước công dân; có 517.224 lượt tra cứu thành công phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Đến nay, tất cả các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Sau khi hoàn thành chỉ đạo điểm số hóa hồ sơ cư trú tại 03 địa phương: Thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, huyện Diễn Châu, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đợt cao điểm “60 ngày đêm” thực hiện số hóa hồ sơ cư trú năm 2023. Tính đến ngày 18/02/2023, toàn tỉnh đã số hóa 526.397/873.477 hồ sơ (đạt 64%).

PQ (Tổng hợp)

Nguồn: Báo cáo số 109/BC-TCT của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tháng 02/2023.