image banner
image advertisement
Kê khai phiếu điều tra kinh tế trực tuyến
 

- Doanh nghiệp, HTX kê khai tại địa chỉ: http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

 - Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội kê khai tại địa chỉ: https://hcsn2021.gso.gov.vn

 - Cơ sở Hành chính kê khai tại địa chỉ: https://hc2021.moha.gov.vn


Hỏi đáp về tổng điều tra cơ sở kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

  • Tổng điều tra kinh tế
  • Tuyên truyền Tổng điều kinh tế giai đoạn 2
  • Hướng dẫn cách thu thập thông tin đối với phiếu Cơ sở SXKD cá thể trên thiết bị di động CAPI câu A4-A5 - TĐT Kinh tế 2021
1 
image advertisement